Tor Inge Romøren

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tor Inge Romøren

Tor Inge Romøren
16.12.2004
Illustrasjon Hallvard Skauge I helsetjenesten merker man til daglig trykket fra nyhetsmediene. De er en viktig rammebetingelse for moderne helsearbeid. Sett i forhold til emnets betydning er...
Tor Inge Romøren
15.12.2005
Lingsom, Susan Prescott Detour ahead A personal account of the long road home. 125 s. Tantallon, Nova Scotia: Glen Margaret Publishing, 2004. Pris GBP 20 ISBN 0 -920427 -65 -0 Forfatteren er en...
Tor Inge Romøren
27.03.2012
Næss, Siri Moum, Torbjørn Eriksen, John Livskvalitet Forskning om det gode liv. 270 s, tab, ill, Bergen: Fagbokforlaget 2011. Pris NOK 449 ISBN 978-82-450-1210-1 Dette er en avansert lærebok som gir...