Tor H. Kristiansen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tor H. Kristiansen

Tor H. Kristiansen
22.06.2006
Undertegnede har reagert på uttalelsen fra Aplfs leder i Tidsskriftet nr. 9/2006 vedrørende drapet på en kollega i Oslo ( 1 ). Det ble der sagt at vi som fastleger ikke kan si nei til pasienter vi...
Tor H. Kristiansen
06.05.2011
Det er prisverdig at Karianne Flaatten i Tidsskriftet nr. 4/2011 tar opp problemet med uttelling for humanitært arbeid ( 1 ). Undertegnede har tjenestegjort i til sammen ti år i Afrika og to år i...
Tor H. Kristiansen
17.06.2011
Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131: 801 – 2 I Tidsskriftet nr. 8/2011 side 802 er det i referanse 1 feil årstall for publisert artikkel. Riktig referanse skulle vært: Flaatten K. Humanitært arbeid må...