Tor Brøvig Aasen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tor Brøvig Aasen

Tor Brøvig Aasen
26.02.2009
I omkring 15 % av nyoppståtte astmatilfeller hos voksne er eksponering i arbeidet vesentlig for utvikling av sykdommen ( 1 ). Korrekt diagnose er en forutsetning for å kunne igangsette adekvate...
Tor Brøvig Aasen
10.08.2002
Korrekt risikovurdering og risikohåndtering forutsetter ideelt sett presis kunnskap om årsakssammenhenger (1). Slik kunnskap mangler ofte. Bradford Hills klassiske kriterier for kausalitet (2) kan i...
Kristin Buhaug, Tor Brøvig Aasen, Ståle Einarsen, Nils Magerøy
29.10.2013
Recent research indicates strong correlations between workplace bullying and mental and physical health problems. The prevalence of bullying in Norwegian working life is well documented, but we have...
Kristin Buhaug, Tor Brøvig Aasen, Ståle Einarsen, Nils Magerøy
29.10.2013
Nyere forskning tyder på sterke sammenhenger mellom mobbing på arbeidsplassen og psykiske og fysiske helseplager. Forekomsten av mobbing i norsk arbeidsliv er godt dokumentert, men vi vet lite om...
Tor Brøvig Aasen
23.04.2013
Foss, Ørn Terje Jobbhelsa Helseboka for arbeidslivet. 509 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2012. Pris NOK 629 ISBN 978-82-05-39183-3 Denne boken gir en omfattende oversikt over praktisk...
Tor Brøvig Aasen
25.02.2014
Venables, Katherine M. Current topics in occupational epidemiology 288 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2013. Pris GBP 35 ISBN 978-0-19-968390-1 Dette er ikke en lærebok, men en...