Tone Westergren

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tone Westergren

Espen Molden, Tone Westergren
15.02.2007
Norge har det høyeste statinforbruket i Europa ( 1 ). I 2004 brukte om lag 270 000 nordmenn statiner, tilsvarende en kostnad på ca. 900 millioner kroner ( 2 ). Samfunnskostnadene ved statinbruk var...
Tone Westergren, Betty Kalikstad
23.03.2006
Oralt vitamin E inngår i behandlingen av flere pasientgrupper og gis blant annet til barn med lever-/gallesykdom, til premature og til syke nyfødte. Det forskrives gjerne vitamin E-dråper 50 mg/ml,...
Betty Kalikstad, Tone Westergren
23.03.2006
Barn blir i mange tilfeller behandlet med legemidler som ikke er tilgjengelige i egnet styrke eller form. For å kunne gi et behandlingstilbud har man da to alternativer: Enten et egnet preparat fra...
Per Lagerløv*, Tanja Holager, Tone Westergren, Geir Aamodt
17.06.2004
Inntil ca. 1980 var acetylsalisylsyre det mest kjøpte reseptfrie febernedsettende og smertestillende midlet i Norge. På den tiden ble man klar over at acetylsalisylsyre gir økt forekomst av Reyes...
Per Lagerløv*, Tanja Holager, Tone Westergren, Geir Aamodt
26.08.2004
Paracetamol virker analgetisk og antipyretisk og har vært et vanlig og mye brukt legemiddel i mange år. Hos barn kan det være vanskelig å skille moderat smerte fra andre tilstander som gir ubehag,...
Øyvind Melien, Per Wiik Johansen, Tone Westergren, Hans Erik Rugstad
26.06.2003
Warfarin har vært brukt i nær 60 år i antikoagulasjonsbehandling, med indikasjonsområder som inkluderer forebygging og behandling av tromboembolisk sykdom ( 1 , 2 ). Den individuelle respons på slik...
Tone Westergren
10.02.2001
Influensa kan ramme store deler av befolkningen, og har konsekvenser som økt sykelighet og sykefravær. Influensautbrudd kan føre til overdødelighet og Statens institutt for folkehelse (Folkehelsa)...
Jeanette Schultz Johansen, Tone Westergren, Egil Lingaas
06.09.2011
Varicella (vannkopper) er forårsaket av primærinfeksjon med varicella-zoster-virus. Hos friske personer er det vanligvis en mild, forbigående sykdom. Hos enkelte pasientgrupper, som...
Lillian Reiter, Tone Westergren
06.10.2015
Tidligere ble overvektige anbefalt å oppsøke lege ved behov for nødprevensjon. Grunnen var at man mistenkte redusert effekt av nødprevensjon ved overvekt. Det europeiske legemiddelverket endret i...