Tone Westergren

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Tone Westergren (f.1959) er cand.pharm. og leder for RELIS Sør-Øst, Avdeling for farmakologi, Oslo universitetssykehus.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Tone Westergren
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media