Tine von Hanno

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tine von Hanno

Tine von Hanno
04.03.2004
Intensjonene i Norsk kreftplan er fortsatt tilfeldig ivaretatt i kommunehelsetjenesten. Kort liggetid i sykehus og økt bruk av dagkirurgi og polikliniske behandlinger forsterker diskontinuiteten i...
Tine von Hanno
20.03.2001
I palliativ omsorg på grunnplan mangler mange trening i å takle gruppeprosesser rundt enkeltpasienter i fellesskap. Kjennskap til medarbeideres kompetanse er ofte mangelfull. Pasientens autonomi blir...
Tine von Hanno
20.01.2001
Tilsynsmyndigheten kan vanskelig lastes for den politisk initierte holdningsendring som er satt i juridisk system i de nye helsepersonell- og pasientrettighetslover som trer i kraft 1.1. 2001. De to...
Tine von Hanno
30.04.2001
Kronisk smerte er et nokså nytt og vanskelig tverrfaglig problemområde av tiltakende samfunnsøkonomisk betydning. Ingen helseprofesjoner får kunnskap om smerte- og symptomlindring automatisk i...
Tine von Hanno
30.11.2000
Allmennlegen er portåpner til annenlinjetjenestene og den lege som hyppigst først møter kreftpasienten i sykdomsforløpet (1). I diagnostiseringsprosessen og i den primære tumorbekjempende behandling...
Tine von Hanno, Jan Spiechowicz
30.04.2000
Det moderne samfunn med sitt byråkrati og sin instrumentelle rasjonalitet muliggjør handlinger som ingen egentlig har moralsk ansvar for. Zygmunt Bauman sier det slik: ”Vi ser klarere at betingelsene...