Thoralf Christoffersen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Thoralf Christoffersen

Ivar Prydz Gladhaug, Tor Skomedal, Jørg Mørland, Thoralf Christoffersen, Jan-Bjørn Osnes
21.08.2017
Johannes Setekleiv døde 6. mai 2017, 90 år gammel. Farmakologisk institutt ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo (UiO) var hans arbeidssted som dosent og professor i nær 30 år. Han ble...
Lars Slørdal, Thoralf Christoffersen
05.04.2016
I Tidsskriftet nr. 20/2015 sto kommentarartikkelen Et ulogisk og uheldig bivirkningsbegrep av Lars Slørdal og Thoralf Christoffersen på trykk. Den har siden skapt mye debatt, og forfatterne svarer...
Lars Slørdal, Thoralf Christoffersen
23.02.2016
Legemiddelbivirkninger, som i snart 50 år er blitt forstått som skadelige og utilsiktede effekter fra korrekt brukte legemidler, er et enormt helseproblem ( 1 ). Innlegget til Jon Haffner kan...
Lars Slørdal, Thoralf Christoffersen
12.01.2016
Susanne Dertz fra Statens legemiddelverk (SLV) hevder ( 1 ) at legemiddelmyndighetenes bivirkningsdefinisjon utgjør «en fornuftig og ønsket utvidelse av definisjonen der formålet er å trygge...
Tormod K. Guren, Thoralf Christoffersen, G. Hege Thoresen, Finn Wisløff, Olav Dajani, Kjell M. Tveit
17.11.2005
En type nye antitumormidler, utviklet for å oppnå mer målrettet terapi, er medikamenter som angriper spesifikke tyrosinkinaser, dvs. enzymer som fosforylerer proteiner på aminosyren tyrosin. Noen av...
Lars Slørdal, Thoralf Christoffersen
03.11.2015
I løpet av de siste årene er det, uten forutgående faglig diskusjon, innført en ny definisjon av hva som er medikamenters bivirkninger. Den nye definisjonen går på tvers av innarbeidede faglige...
Lars Slørdal, Thoralf Christoffersen
17.11.2015
Kristian Svendsen tillegger oss meninger vi ikke har gitt uttrykk for. Vi er ikke bekymret for at systemene skal overbelastes, tvert i mot mener vi det er et stort problem at norske leger i så stor...