Thomas Schwartz

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Thomas Schwartz

Thomas Schwartz
14.08.2008
Diskusjonen om helseforholdene i Afrika sør for Sahara domineres av hiv, tuberkulose og malaria. Hjerte- og karsykdommer får mye mindre oppmerksomhet, og mange er nok ikke klar over hvilket problem...
Thomas Schwartz
09.10.2003
I hverdagen ved et norsk lokalsykehus kan det være langt mellom de klassiske sykdomspresentasjonene vi lærte om i studietiden. Uremisk perikarditt og renal osteodystrofi er noe man leser om, men ikke...
Thomas Schwartz
25.11.2014
Ved den revmatiske systemsykdommen juvenil dermatomyositt kan affeksjon av hjertemuskelen være en langtidskomplikasjon. Mulige mekanismer kan være myokarditt eller aterosklerose. Thomas Schwartz...
Thomas Schwartz
15.03.2016
Takk for en interessant og spennende pasienthistorie som minner oss om viktigheten av samarbeid på tvers av ulike spesialitetere ( 1 ). I artikkelen poengteres det hva en fastlege bør undersøke og...