Thomas Kristiansen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Thomas Kristiansen

Marius Rehn, Thomas Kristiansen
10.09.2009
Den akuttmedisinske omsorgen for hardt skadede i Skandinavia er preget av suboptimal organisering av tjenestene. Det er konklusjonen i en ny oversiktsartikkel. Økt spesialisering, fragmenterte...
Thomas Kristiansen, Petter Kristensen
09.08.2011
Risikoen for å dø i trafikken varierer ikke bare med kjønn og alder, men også med sosioøkonomisk bakgrunn, ifølge ny norsk studie. Figur 1 Alders- og kjønnsspesifikk forekomst av dødelige...