Theis Tønnessen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Theis Tønnessen

Theis Tønnessen, Erik Carlsen
10.03.2001
Til tross for at færre pasienter enn tidligere innlegges i sykehus med diagnosen ulcus pepticum, er forekomsten av ulcus perforatum rapportert å være relativt konstant (1). Tidligere var dette en...
Odd Mjåland, Thomas Clausen, Theis Tønnessen
20.01.2000
Moderne lyskebrokkirurgi går ca. 100 år tilbake. Som den gang har vi også i dag en pågående debatt omkring valg av riktig metode. Brokkirurgi har gradvis utviklet seg til en høyt spesialisert...