Terje Risberg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Terje Risberg

Terje Risberg, Yngve Bremnes, Arne Kolstad, Harald Holte, Erik Wist, Olav Mella, Olbjørn Klepp
02.12.2004
Flere sykehus i USA har «Departments of Intergrative Medicine», hvor formålet er å tilby pasientene komplementære behandlingsformer med dokumentert lindrende og livskvalitetsforbedrende effekt, samt...
Terje Risberg
30.04.2003
Studien ble gjennomført i 1992 som en tverrsnittsundersøkelse. Pasientmaterialet er beskrevet i detalj i referanse 8 ( 1 ) i artikkelen ( 2 ). Av 911 inviterte pasienter var det 682 som ville være...
Terje Risberg
30.04.2003
Hvorvidt Iscador skal betraktes som alternativ eller komplementær behandling, er det like delte meninger om som det er sprikende resultater i de mange undersøkelsene som er offentliggjort. I tillegg...
Terje Risberg, Arne Kolstad, Erik A. Wist, Harald Holte, Olav Mella, Olbjørn Klepp
06.11.2003
I desember 1998 leverte Aarbakke-komiteen sin utredning om alternativ medisin ( 1 ). Ett av hovedpunktene var å drøfte og ta stilling til lovregulering av feltet. Med basis i komiteens anbefalinger...
Terje Risberg, Arne Kolstad
06.03.2003
Det hevdes at bruk av alternativ medisin er økende i den vestlige verden ( 1  –  3 ). Samtidig virker det som det i dag er større politisk vilje til å inkorporere alternative behandlingsformer i det...
Terje Risberg, Arne Kolstad
06.03.2003
Det er flere grunner til at kreftpasienter ønsker å prøve alternativ behandling ( 1 , 2 ). Mange kan ikke helbredes. Dessuten ønsker pasientene i dag i større grad å påvirke egen behandling og å...
Terje Risberg, Roy M. Bremnes, Andrew Vickers, Erik A. Wist, Stein Kaasa
06.03.2003
Årsaken til at kreftpasienter benytter seg av behandlingsmetoder som ikke er vitenskapelig dokumentert, alternative terapier, er ikke kjent. En viktig grunn kan være at den etablerte medisinen ikke...
Terje Risberg
06.03.2003
Dette innlegget tar for seg to ganske forskjellige terapitradisjoner som ofte likevel refereres til under ett. Alternative behandlinger av kreft kan defineres som ikke-dokumenterte terapier anbefalt...
Tore Gude, Tor Anvik, Anders Bærheim, Ole Bernt Fasmer, Hilde Grimstad, Per Hjortdahl, Are Holen, Terje Risberg, Per Vaglum
28.08.2003
Trening i ulike former for klinisk kommunikasjon har betydning for kvaliteten på diagnostikk, behandling og oppfølging i kontakten med pasienter ved både somatiske og psykiatriske sykdommer ( 1 , 2...
Terje Risberg
17.02.2005
Noen ganger lærer man noe i Tidsskriftet, andre ganger forarges eller mores man, og noen ganger skjønner man ingenting. Steinar Berge synes å ha latt seg forarge, og jeg har både lært noe og latt meg...