Sverre Strand

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Sverre Strand

Sverre Strand
09.09.2004
– Med jevne mellomrom lager dagspressen oppslag om Legeforeningens formue, som i det vesentligste består av ulike fond. Vi ønsker derfor å gi en oversikt over bakgrunnen for at de ble opprettet, men...
Sverre Strand, Kari Ronge
20.05.2004
Sentralstyret fant rapporten fra en arbeidsgruppe så interessant og konstruktiv, at gruppens ideer ble presentert på lederseminaret i april. Landsstyret må nok også diskutere organisasjonssaken –...
Sverre Strand
26.06.2003
Landsstyret påla sentralstyret å fullføre arbeidet med forslag til endringer i Legeforeningens organisasjonsmessige oppbygning og struktur. Landsstyrets møtedirigenter Bjørn Martin Aasen og Marta...
Sverre Strand
10.01.2001
– Legeforeningen har vært i den heldige situasjon at vi har kunnet trekke på en generalsekretær med lang erfaring, sier Hans Petter Aarseth. – Vi finner ingen ny Harry Martin Svabø. Vi må forvente at...
Sverre Strand
30.08.2000
Sentralstyret behandlet utvalgets rapport 22. juni, og den ble umiddelbart sendt på høring i yrkesforeningene, fylkesavdelingene og spesialforeningene. Saken skal behandles på landsstyremøtet i...
Sverre Strand, Ellen Juul Andersen
20.01.2005
Legemiddelindustrien kan ikke medvirke ved arrangementer godkjent som tellende i videre- og etterutdanningen. Ansatte leger skal ha arbeidsgivers godkjenning for å delta på arrangementer i...
Sverre Strand
06.10.2005
I informasjonen som er gitt omkring utviklingen av forhandlingene i NAVO-området, er begrepet «sosiale bestemmelser» og det avtalemessige «reguleringsnivå» for disse bestemmelser nøkler til å forstå...