Sverre Sandberg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Sverre Sandberg

Una Ørvim Sølvik, Elisabeth Sellevoll Løkkebø, Ann Helen Kristoffersen, Anne Vegard Stavelin, Stein Binder, Sverre Sandberg
19.05.2015
In 2013, around 87 000 patients were treated with warfarin in Norway, and an increasing number of patients are being treated with anticoagulants in general ( 2 ). Direct oral anticoagulants such as...
Andrew D. Oxman, Signe Flottorp, John G. Cooper, Per Hjortdahl, Sverre Sandberg, Lars H. Vorland
10.06.2000
Bør du gi penicillin til en 25 år gammel mann med sår hals? Bør du ta en dyrkingsprøve fra halsen for å diagnostisere β -hemolytisk streptokokktonsillitt først? Eller bør du bruke en hurtigtest? Bør...
Torbjørn Moe Eggebø, Eli Smedvig, Gro Flatabø Zanussi, Per Helge Måseide, Harm-Gerd Karl Blaas, Sverre Sandberg
20.06.2000
En 34 år gammel førstegangsgravid kvinne i svangerskapsuke 27 ble henvist til Kvinneklinikken ved Sentralsjukehuset i Rogaland på grunn av magesmerter. Hun hadde vært kvalm og kastet opp og hadde...
Torleif Trydal, Bjørn Bolann, Frank Brosstad, Sverre Sandberg, Per Morten Sandset, Anne Stavelin, Heidi Steensland, Geir Thue, Ole Rasmus Ødegaard
11.08.2005
Effekten av peroral antikoagulasjonsbehandling med vitamin K-antagonister, bestemmes ved måling av protrombintid. I noen tilfeller kan det forekomme forholdsvis store forskjeller mellom målinger...
Sverre Sandberg, Janecke Thesen, Gisle Roksund, Trond Egil Hansen
23.09.2010
Det var med stor interesse vi leste artikkelen til Moe og medarbeidere i Tidsskriftet nr. 12/2010 ( 1 ) om blodtrykksapparater som finnes på norske legekontor. At det er stor variasjon blant...
Jens Petter Berg, Kristian F. Hanssen, Kristian S. Bjerve, Tor Claudi, Knut Dahl-Jørgensen, Pål Rustad, Sverre Sandberg, Torild Skrivarhaug
18.03.2011
Analyse av hemoglobin A 1c (HbA 1c ) er det viktigste hjelpemidlet til å vurdere hvor godt regulert blodsukkernivået til en pasient med diabetes er over tid. I januar i år anbefalte WHOs...
John G. Cooper, Tor Claudi, Hrafnkell B. Thordarson, Karianne Fjeld Løvaas, Siri Carlsen, Sverre Sandberg, Geir Thue
12.11.2013
Forekomsten av diabetes er økende i Norge og i resten av verden ( 1 ). Tall fra Reseptregisteret for 2011 tilsier at det er det ca. 200 000 personer med kjent diabetes i Norge ( 2 ), og av disse har...
Una Ørvim Sølvik, Elisabeth Sellevoll Løkkebø, Ann Helen Kristoffersen, Anne Vegard Stavelin, Stein Binder, Sverre Sandberg
16.06.2015
Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135: 849 – 53 I Tidsskriftet nr. 9/2015, tabell 3 s. 852 skal det i fotnote 2 stå: Det var ingen signifikant forskjell i ekstremverdier mellom opplæring i egenkontroll og...
Una Ørvim Sølvik, Elisabeth Sellevoll Løkkebø, Ann Helen Kristoffersen, Anne Vegard Stavelin, Stein Binder, Sverre Sandberg
19.05.2015
I 2013 ble rundt 87 000 pasienter behandlet med warfarin i Norge, og et økende antall pasienter behandles med antikoagulasjonsmidler generelt ( 2 ). Direkte virkende perorale antikoagulantia som for...
  •