Sverre Erik Kjeldsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Sverre Erik Kjeldsen

Torgeir Bruun Wyller, Irene Grundvold, Sigrun Halvorsen, Sverre Erik Kjeldsen, Ellisiv Bøgeberg Mathiesen, Ole Morten Rønning, Per Morten Sandset
30.03.2020
Professor og overlege Eivind Berge døde av kreft 6. februar, 55 år gammel. Tilbake står hans kone Hilde, hans tre barn Sindre, Trude og Sivert, hans foreldre Edel og Kjell, og alle...
Ivar Eide, Øivind Ekeberg, Dag Jacobsen, Sverre Erik Kjeldsen, Ingrid Os, Morten Rostrup, Magne Stendal
13.09.2016
Erik Enger Professor dr.med. Erik Enger – en av de siste store klinikere og læremestre – døde 89 år gammel 15.6. 2016 etter lengre tids sykdom. Han var sin tids medisinske ekspert innen både jus og...
Sverre Erik Kjeldsen
21.10.2004
Forskning viser at tiazider som monoterapi til pasienter med mild til moderat hypertensjon øker risikoen for hjerteinfarkt. Slik behandling bør derfor frarådes. Myndighetenes nye regler om at...
Sverre Erik Kjeldsen, Jan Otto Syvertsen, Per Lund-Johansen, Per Hildebrandt, Lennart Hansson
30.04.2001
I løpet av de siste år har resultatene fra tre store studier, STONE (1), SYST-EUR (2) og SYST-CHINA (3), vist at behandling av hypertensjon med kalsiumantagonister (dihydropyridiner) reduserer...