Sven Conradi

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Sven Conradi (f. 1953) er spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering. Han er overlege ved Sunnaas sykehus.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Sven Conradi
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media