Annonse
Annonse

Svein Olav Kolset

Artikler av Svein Olav Kolset

Sigrun Hope, Marianne Nordstrøm, Kjetil Retterstøl, Per Ole Iversen, Svein Olav Kolset
Adults with an intellectual disability are faced with several health-related challenges associated with diet. For many, obesity and secondary diseases constitute a major health problem. A number of...
Sigrun Hope, Marianne Nordstrøm, Kjetil Retterstøl, Per Ole Iversen, Svein Olav Kolset
Voksne med utviklingshemning har flere helseutfordringer knyttet til kostholdet. For mange er overvekt og følgesykdommer et stort helseproblem. Nylig ble det avdekket mange helserelaterte avvik i den...
Hege Berg Henriksen, Svein Olav Kolset
Sukker er igjen blitt et aktuelt tema. Både i mediene og gjennom utspill fra helsemyndighetene har man satt søkelyset på sukkerforbruket i den norske befolkningen og betydningen dette kan ha for...
Tone Kristin Omsland, Hans-Jacob Bangstad, Tore Julsrud Berg, Svein Olav Kolset
Pasienter med diabetes utvikler mikrovaskulære senkomplikasjoner som nefropati, retinopati, nevropati samt makrovaskulære forandringer som aterosklerose. Denne artikkelen tar for seg mulige...
Svein Olav Kolset
Overvektsepidemien er på fremmarsj, spesielt i USA. Derfra kommer det også et utall slankekurer med ulikt utgangspunkt. En av disse er den såkalte South Beach-dietten, som har fått mye omtale i...
Svein Olav Kolset
Ernæring er et av mange fagområder i spenningsfeltet mellom forskning og folkeopplysning. Mange er opptatt av matens betydning for helse og velvære. Hva man skal spise har til enhver tid vært...
Per Ole Iversen, Svein Olav Kolset
Sykdom kan prinsipielt takles på tre måter – unnlate å behandle, utføre kirurgi eller gi medisiner. Uansett hvilket alternativ man velger, omfatter moderne behandling råd om riktig ernæring. Det er i...
Tore Henriksen, Guttorm Haugen, Jens Bollerslev, Svein Olav Kolset, Christian A. Drevon, Per Ole Iversen, Torun Clausen
Noen egenskaper ved et individ oppfattes som klart genetisk bestemt, f.eks. farge på hår og øyne. For andre egenskaper er miljøfaktorer avgjørende, f.eks. forekomsten av overvekt i en tidligere slank...