Suzanne Crowley

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Email: : suzcro@ous-hf.no

Suzanne Crowley er dr.med. og spesialist i barnesykdommer, med pediatrisk pulmonologi som spesialfelt. Hun er leder for SPIRO, Legeforeningens interessegruppe for barnelungemedisin, og overlege ved Barneavdelingen for allergi og lungesykdommer, Oslo universitetssykehus.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Suzanne Crowley
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media