Sturla Gjesdal

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Sturla Gjesdal

Sturla Gjesdal
04.11.2004
Offentlige konsumeringsrom for narkotika er blitt opprettet i flere storbyer i Sveits, Tyskland og Nederland siden slutten av 1980-årene. Det knytter seg nå stor interesse til evalueringen av et...
Sturla Gjesdal
01.04.2004
Siden 1970 er antallet uførepensjonister blitt nær tredoblet. Ved utgangen av 2002 mottok 11,9 % av kvinner og 8,5 % av menn i arbeidsfør alder uførepensjon, og Norge er et av de land i verden som...
Sturla Gjesdal
20.10.2001
Det er i dag økende oppmerksomhet omkring sosioøkonomiske ulikheter i helse, også i Norge. Tema for denne artikkelen er helsetjenestens medansvar for ulikhetene, og hva helsetjenesten eventuelt kan...
Lee D. Winde, Inger Haukenes, Øystein Hetlevik, Sturla Gjesdal
08.01.2013
Issuing certifications of illness is an important task for doctors ( 1 , 2 ). In Norway, the regular GPs (RGPs) account for approximately 70 % of all certifications of illness ( 3 ). In a survey of...
Sturla Gjesdal
10.03.2015
Self-rated health is a simple epidemiological variable with a remarkable ability to predict different health outcomes. But is it equally suitable for all social groups? Although health is our most...
Sturla Gjesdal, Kjell Haug, Peder R. Ringdal, Stein Emil Vollset, John Gunnar Mæland
30.06.2005
Uførepensjonen har siden 1961 vært en hjørnestein i den norske velferdsstaten ( 1 ). I perioder har imidlertid vekst i antallet uførepensjonister skapt bekymring ( 2 , 3 ). Etter innstramningsårene...
Sturla Gjesdal
17.03.2005
Sykefraværet tiltrekker seg stor oppmerksomhet ( 1 ). Som sosialt og økonomisk fenomen er det da også blitt studert av sosiologer og økonomer ( 2 ). Fenomenet reflekterer sykdom og...
Lee Winde, Inger Haukenes, Øystein Hetlevik, Sturla Gjesdal
08.01.2013
Utskrivning av sykmeldinger er en viktig oppgave for leger ( 1 , 2 ). I Norge står fastlegene for omtrent 70 % av alle sykmeldinger ( 3 ). I en spørreundersøkelse blant norske fastleger fra 2010...
Sturla Gjesdal
10.03.2015
Selvrapportert helse er en enkel epidemiologisk variabel med en usedvanlig evne til å predikere ulike helseutfall. Men er den like egnet i alle sosiale grupper? Helse er det viktigste vi har, men...