Ove Johan Mellbye

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Ove Johan Mellbye ble født i Oslo 13. mars 1935 og døde 28. november 2022 etter en tids sykdom. Han ble cand.med. ved Universitetet i Oslo i 1959, forskningsstipendiat i immunologi ved Institutt for eksperimentell forskning, Ullevål sykehus i 1963 og dr.med. i Oslo i 1969.

  I 1968 ble Ove overlege ved det nyopprettede Institutt for generell og revmatologisk immunologi (IGRI) ved Rikshospitalet og hadde denne stillingen frem til 1977, avbrutt i 1971 av et forskningsopphold ved University of New Mexico i et meget anerkjent immunologisk forskningsmiljø. Senere var han avdelingsoverlege ved IGRI i perioden 1978−83 og overlege frem til 1998, da han fortsatte som overlege ved det nyopprettede Immunologisk institutt inntil han ble pensjonist i 2005.

  Forskningen ved IGRI viste en dynamisk vekst som sikret instituttet en frontposisjon i internasjonal immunologi. Ove bidro til denne utviklingen. Hans egen forskning var, som mye av forskningen ved instituttet, rettet mot immunologiske studier av sykdomsmekanismer ved autoimmune sykdommer, særlig revmatoid artritt og andre revmatiske leddsykdommer. Ove var deltager i forskergruppen som i 1973 mottok Geigy International Rheumatism Prize.

  Parallelt med forskningen ble det ved IGRI også bygget opp en stadig mer omfattende immunologisk laboratoriediagnostikk som i betydelig grad bidro til at slik diagnostikk fikk en naturlig plass i norsk medisin. Ove hadde en sentral plass i denne virksomheten ved instituttet og også senere, da instituttet fra 2000 ble en del av det nyopprettede Immunologisk institutt i forbindelse med innflyttingen i det nye Rikshospitalet. Ove var i perioden 1978−81 formann i Norsk forening for immunologi og transfusjonsmedisin.

  Både som kollega og leder var Ove meget vennlig og behagelig. Han var stillfarende uten noe ønske om å fremheve seg selv. Han hadde en velutviklet humoristisk sans.

  Vi tenker med glede på årene sammen med Ove.

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media