Stig Harthug

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Stig Harthug

Linda Rykkje, Astri Heggelund, Stig Harthug
29.03.2007
Nesten en av ti pasienter ved norske sykehus får en infeksjon som oppstår under eller som følge av sykehusoppholdet, og kostnader tilknyttet sykehusinfeksjoner estimeres til 1 milliard kroner årlig...
Stig Harthug
04.12.2008
Antibiotikaresistente bakterier er på fremmarsj og må bekjempes, men ikke til enhver pris Til tross for at mest antibiotika brukes utenfor helseinstitusjonene, er det innenfor disse man oftest har...
Stig Harthug, Per Espen Akselsen
23.10.2008
Tidlig i den antibiotiske æra trodde mange at problemene med infeksjonssykdommer ville bli løst. Ettersom man fikk behandling mot en rekke sykdommer der en tidligere måtte regne med høy dødsrisiko,...
Stig Harthug
10.10.2002
De senere årene har det vært stor oppmerksomhet omkring sykehusinfeksjoner. Vi vet mye om omfang og risiko og har betydelig kunnskap om hvilke tiltak som er nødvendige for å forebygge mange av disse...
Stig Harthug, Egil Lingaas
30.09.2002
Preben Aavitsland påpeker i Tidsskriftet nr. 20/2002 (1) helt riktig at kunnskapsgrunnlaget for mange smitteverntiltak er mangelfullt. Han viser til eksempler på at svært kostbare tiltak er...
Kristine Bø, Lisbeth Rustad, Stig Harthug, Per Espen Akselsen*, Yngvar Tveten
20.01.2001
Meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA) er resistente mot alle betalaktamantibiotika inklusive penicillinasestabile penicilliner. Betalaktamantibiotika binder seg til de penicillinbindende...
Stig Harthug
30.11.2001
Nosokomiale infeksjoner rammer 5 – 10 % av alle sykehuspasienter. Hyppigst forekommer urinveisinfeksjoner, nedre luftveisinfeksjoner, kirurgiske sårinfeksjoner og septikemi. Septikemi er blant de...
Hanne-Merete Eriksen, Petter Elstrøm, Stig Harthug, Per Espen Akselsen
30.06.2005
Den norske befolkningen er blant de eldste i verden. Andelen personer over 67 år har i Norge økt fra 7 % i 1930 til 14 % i slutten av 1990-årene. Dette innebærer at det i 1998 var ca. 185 000...
Henning Onarheim, Tone Høivik, Stig Harthug, Asbjørn Digranes, Haima Mylvaganam, Hallvard A. Vindenes
10.04.2000
Infeksjoner med multiresistente bakterier er i Norge et lite problem, men har likevel fått atskillig oppmerksomhet i fagtidsskrifter og andre medier (1 – 3). Det har til nå vært størst oppmerksomhet...
Stig Harthug
22.09.2005
Andersen, Bjørg Marit Bakterier og sykdom Epidemiologi, infeksjoner og smittevern. 469 s, tab. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2005. Pris NOK 425 ISBN 82-05-32551-0 Lærebokens målgruppe er...