Per Stensland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Per Stensland

Per Stensland, Frode Heian, Fredrik Langballe, Anne Mathilde Hanstad
06.05.2019
Kjell Nordby døde den 12. mars i år, 71 år gammel. Molde mistet en sindig allmennlege , norsk allmennpraktikermiljø en respektert drivkraft , og vi mistet en god venn. Han...
Per Stensland
29.03.2007
Svare, H. Den gode samtalen Kunsten å skape dialog. 289 s. Oslo: Pax, 2006. Pris NOK 338 ISBN 978-82-530-2944-3 Har du til nå latt ideene til dialogfilosofer som Martin Buber, Hans-Georg Gadamer...
Per Stensland
29.03.2007
Kringlen, E Finset, A. Den kliniske samtalen Kommunikasjon og pasientbehandling. 283 s, tab. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2006. Pris NOK 375 ISBN 82-05-35297-6 I løpet av tiden som er gått siden denne...
Per Stensland
06.09.2007
Aaslestad, P. Pasienten som tekst Fortellerrollen i psykiatriske journaler. Gaustad 1890 – 1990. 2. utg. 208 s. Oslo: Universitetsforlaget, 2007. Pris NOK 319 ISBN 978-82-15-01107-3 Hele mitt legeliv...
Per Stensland
17.01.2008
– Jeg er her for å se hvordan universitetet lærer legestudenter å oppføre seg skikkelig mot pasienter, fortalte jeg drosjesjåføren på vei til sykehuset. – Be dem ta inn min lege, svarte han, – da jeg...
Per Stensland
14.02.2008
Charon, R. Narrative medicine Honoring the stories of illness. 265 s. Oxford: Oxford University Press, 2006. GBP 24 ISBN 978 -0 -19-516675- 0 Rita Charon er professor i klinisk medisin ved Columbia...
Per Stensland
31.01.2008
Engelsrud, G Heggen, K Humanistisk sykdomslære Tanker om helse og velvære, sykdom og diagnose. 170 s. Oslo: Universitetsforlaget, 2007. Pris NOK 299 ISBN 978- 82-15- 00865 - 3 Seksjon for helsefag...
John Nessa, Edvin Schei, Per Stensland
25.06.2009
Prest eller psykoterapeut eller …? Illustrasjon Anne Gitte Hertzberg Eit av særtrekka i allmennmedisinen er at det er pasienten i større grad enn sjukdommen eller organsystemet som står i...
Per Stensland
29.11.2006
White, Michael Narrativ praksis 206 s. København: Hans Reizels Forlag, 2006. Pris DKK 248 ISBN 87-412-0215-5 White, Michael Narrativ teori 168 s. København: Hans Reizels Forlag, 2006. Pris DKK 198...
Per Stensland
24.08.2006
Macdonald, Elisabeth Difficult conversations in medicine 231 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2004. Pris GBP 20 ISBN 0-19-852774-8 Engelsk medisin har vært gjennom flere sjokk der mangel...
Per Stensland
22.04.2004
Pasienter ble oppfordret til å føre dagbok eller skrive personlige notater om plagene sine, det skulle være et hjelpemiddel for samarbeid med legen. Helsedagboken bedret legens kliniske...
Per Stensland
12.08.2004
Diagnostiske kriterier for psykiske lidelser er i endring. Allmennpraktikere kritiseres for underdiagnostisering, de behandler for få pasienter. Allmennlegens kontaktflate med mennesker i vanskelige...
Per Stensland
28.05.2003
Pasienter med fastlåste kroppslige plager uten kliniske funn oppfattes av mange leger som vanskelige. De kan føle at de ikke blir hørt i møte med legen og gjentar stadig sin presentasjon av plagene...
Kjell Nordby, Per Stensland
28.02.2002
Nær 500 nordmenn studerer for tiden medisin ved fire ulike universiteter i Ungarn, og om lag 90 av dem holder til ved universitetet Semmelweis i Budapest. De studentene vi besøkte, hadde startet på...
Per Stensland
10.10.2000
. . . Og det jeg søker er noe som stemmer med mine funn, de få og forferdende øyeblikk da mine ord og en annens ord plutselig faller på plass i hverandre Og jeg ser mer enn jeg kan se alene Jeg ser!...
Per Stensland
30.10.2000
- Alle arbeider best i en tillitsfull atmosfære. Klagesaksvurderinger må ikke få et omfang som påvirker tillitsforholdet mellom helsemydigheter og leger, sier Peter D. Toon. Foto P. Stensland Og over...
Per Stensland, Eivind Vestbø, Elisabeth Swensen
15.12.2005
Distriktsmedisin er en faglig og menneskelig utfordrende del av medisinen. Vi trenger innspill som bidrar til klarere beskrivelser og bærende ideer for utvikling av faget. En ny bok om...
Per Stensland
25.08.2005
Det er en lederoppgave for leger å starte en samtale om feil – egne og andres I studietiden inngikk professorenes historiefortellinger om kunstfeil som en ritualisert innføring i medisinsk kultur...
Per Stensland
22.04.2010
White, M. Kart over narrativ praksis 266 s, ill. Oslo: Pax, 2009. Pris NOK 349 ISBN 978-82-530-3195-8 Michael White (1948 – 2008) var en innflytelsesrik australsk sosialarbeider og familieterapeut...
Per Stensland
11.03.2014
Johnsen, Kjetil Engvold, Hans Otto Klinisk kommunikasjon i praksis 254 s, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2013. Pris NOK 389 ISBN 978-82-15-01932-1 Denne boken er dedikert til professor Even Lærum,...