Sten Jacobsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Sten Jacobsen

Sten Jacobsen
15.11.2007
Generiske legemidler (kopipreparater) åpner for rimeligere alternativer til originale legemidler. Apotekene kan nå under bestemte forutsetninger bytte forskrevet preparat med et billigere alternativ...
Sten Jacobsen
17.01.2008
I Tidsskriftet nr. 22/2007 påpekte jeg at Statens legemiddelverk åpner for reduserte krav til likeverdighet ved bytte mellom legemidler ( 1 ). Når denne endringen har skjedd på tvers av politiske,...
Sten Jacobsen
30.03.2001
I Tidsskriftet nr. 19/2000 pekte jeg på at redaksjonell spalteplass var åpen for forfattere med mer eller mindre klare interessekonflikter i forhold til temaet som skulle omtales (1). Redaktøren...
Sten Jacobsen
20.08.2000
I dagens medisin er det omfattende faglige og økonomiske bånd mellom klinikere/forskere og kommersielle interesser. Det har positive sider, men stiller strenge etiske krav til alle parter, inkludert...