Steinar Aase

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Steinar Aase

Jan Ivar Pedersen, Steinar Aase
13.11.2018
Vår gode venn og kollega Nils Raknerud døde 30. juli etter mange års plager med Parkinsons sykdom. Han ble 80 år gammel. Nils sin vennlige, beskjedne og sympatiske væ...
Steinar Aase
26.03.2009
Hartviksen, M Kversøy, KS. Samarbeid og konflikt To sider av samme sak. 221 s, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2008. Pris NOK 298 ISBN 978-82-450-0726-8 Her handler det om samarbeid, samtaler,...
Steinar Aase
27.08.2009
Helsedirektoratet Håndbok om helse- og sosialtjenesten i kommunen 70 s, ill. Oslo: Helsedirektoratet, 2008. Pris Gratis ISBN 978-82-8081-114-1 De fleste av oss får behov for hjelp og tjenester fra...
Jana Midelfart Hoff, Steinar Aase
10.04.2002
I 1976 ble det utført 5 610 sykehusobduksjoner ved landets avdelinger for patologi. Det tilsvarende tallet for 2000 var 3 232 (1). Antall spesialister i patologi i Norge i 1976 og 2000 var...
Steinar Aase, Hanna Strømme Koppang, Tore Solheim, Åsmund Kjærheim, Tony Axéll, Kari Storhaug, Sigvald Refsum
10.09.2001
Mange sykdommer affiserer munnslimhinnen i tillegg til andre organer. Slimhinnene i munnen kan avspeile systemiske sykdommer og noen ganger være primær lokalisasjon for slike. Munnslimhinnen kan også...
Elisabeth Berge Svendsen, Rolf Christiansen, Einar Svarstad, Steinar Aase
29.05.2008
En pasient med nyresvikt hadde to små, subkutane knuter på abdomen. I løpet av fem uker vokste knutene til et sammenhengende, brunsvart sårområde med forkalkninger og nekroser som ledet til sepsis...
Per Ove Hagestuen, Steinar Aase
24.01.2012
Since antiquity, autopsies have been important for our understanding of the anatomy of the human body and how it changes as an effect of disease. Here in Norway, we know that autopsies were...
Steinar Aase
09.04.2013
Appropriate diagnostics and good health care do not end when the patient dies, but when the final diagnosis has been made clear We have long been aware that death certificates are prone to errors ( 1...
Steinar Aase
11.08.2005
Pavelka, Margit Roth, Jürgen Functional ultrastructure Atlas of tissue biology and pathology. 326 s, ill. Wien: Springer-Verlag, 2005. Pris EUR 128 ISBN 3- 211 - 83564-4 Elektronmikroskopi er en...
Steinar Aase
09.09.2010
Vallgårda, S Krasnik, A Sundhedsvæsen og sundhedspolitik 2. utg. 215 s, tab, ill. København: Munksgaard Danmark, 2010. Pris DKK 218 ISBN 978-87-628-0928-4 Dette er en lærebok hvor man hovedsakelig...
Steinar Aase
06.09.2011
Bøckmann, Kari Kjellevold, Alice Pårørende i helsetjenesten En klinisk og juridisk innføring. 387 s, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2010. Pris NOK 468 ISBN 978-82-450-0611-7 Målgruppene er først og...
Per Ove Hagestuen, Steinar Aase
24.01.2012
Obduksjoner har helt fra antikkens tid vært viktige for vår forståelse av menneskekroppens bygning og hvordan den forandres ved sykdom. Fra Norge kjenner vi til at det ble utført obduksjoner i...
Steinar Aase
09.04.2013
Godt diagnostisk arbeid og god helsehjelp avsluttes ikke når pasienten dør, men når endelig diagnose er avklart Det har lenge vært kjent at det er mange feil i dødsmeldingene ( 1  –  3 ). Glattre...