Steinar Aamdal

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Steinar Aamdal

Kari Dolven Jacobsen, Sophie D. Fosså, Steinar Aamdal
29.11.2006
Tidsskriftet publiserte i 2004 en oversiktsartikkel om behandling av malignt melanom ( 1 ). Vi har erfart at det er behov for gjentatt og ytterligere opplysning om melanom til pasienter, pårørende og...
Trond Warloe, Steinar Aamdal, Albrecht Reith, Magne Bryne
07.09.2006
Undertegnede, som er medforfattere av artikkelen Diagnostikk og behandling av forstadier til munnhulekreft ( 1 ), ønsker å trekke den tilbake. Begrunnelsen er at dataene som var grunnlaget for...
Jon Sudbø, Trond Warloe, Steinar Aamdal, Albrecht Reith, Magne Bryne
30.10.2001
Basert på tidligere publiserte/aksepterte originalarbeider (20, 21, 39, 40) Kreft i munnhulen (fremre to tredeler av tunge, munnhulens gulv, harde gane, tannkjøtt og kinnslimhinne) rammer om lag 250...
Eivind Hovig, Ola Myklebost, Steinar Aamdal, Erlend B. Smeland
10.02.2001
Kreft er den nest hyppigste dødsårsaken i Norge og antall nye krefttilfeller forventes å øke betydelig i de nærmeste årene (1). Det har vært en gradvis bedring i prognosen for kreftpasienter. Mens ca...
Jürgen Geisler, Ingeborg M. Bachmann, Marta Nyakas, Per Helsing, Hans E. Fjøsne, Lovise Olaug Mæhle, Steinar Aamdal, Nils A. Eide, Henrik L. Svendsen, Oddbjørn Straume, Trude E. Robsahm, Kari D. Jacobsen, Lars A. Akslen
29.10.2013
About 1 500 cases of malignant melanoma are reported in Norway each year ( 1 ). Early diagnosis and appropriate surgical treatment cure many patients (80 – 90 %). Approximately 10 – 20 % of those who...
Jürgen Geisler, Ingeborg M. Bachmann, Marta Nyakas, Per Helsing, Hans E. Fjøsne, Lovise Olaug Mæhle, Steinar Aamdal, Nils A. Eide, Henrik L. Svendsen, Oddbjørn Straume, Trude E. Robsahm, Kari D. Jacobsen, Lars A. Akslen
29.10.2013
I Norge registreres hvert år ca. 1 500 tilfeller av malignt melanom ( 1 ). Tidlig diagnose og adekvat kirurgisk behandling kurerer mange pasienter (80 – 90 %). Av dem som blir operert, vil ca. 10 – ...