Tilbaketrekking av: Diagnostikk og behandling av forstadier til munnhulekreft

Trond Warloe, Steinar Aamdal, Albrecht Reith, Magne Bryne Om forfatterne
Artikkel

Undertegnede, som er medforfattere av artikkelen Diagnostikk og behandling av forstadier tilmunnhulekreft (1), ønsker å trekke den tilbake. Begrunnelsen er at dataene som var grunnlaget for oversiktsartikkelen, har vist seg å være forfalsket. En granskningskommisjon som ble nedsatt for å undersøke førsteforfatters forskningsaktivitet (2), har konkludert med at dataene i artikkelen er fabrikkert.

Vi kan ikke lenger gå god for artikkelen og trekker den herved tilbake.

Anbefalte artikler