Tilbaketrekking av: Diagnostikk og behandling av forstadier til munnhulekreft

Tilbaketrekking av artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  The undersigned, who are co-authors of the article Diagnostics and treatment of early stages of oral cancer (1), wish to retract it. The reason is that the basis for the review article has been shown to be false. A review committee, that has assessed the research activity of the main author (2), has concluded that the data in this article are fabricated.

  Artikkel

  Undertegnede, som er medforfattere av artikkelen Diagnostikk og behandling av forstadier tilmunnhulekreft (1), ønsker å trekke den tilbake. Begrunnelsen er at dataene som var grunnlaget for oversiktsartikkelen, har vist seg å være forfalsket. En granskningskommisjon som ble nedsatt for å undersøke førsteforfatters forskningsaktivitet (2), har konkludert med at dataene i artikkelen er fabrikkert.

  Vi kan ikke lenger gå god for artikkelen og trekker den herved tilbake.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media