Stein Sundstrøm

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Stein Sundstrøm (f. 1952) er spesialist i onkologi, med lungekreft som hovedinteresse, og har vært/er leder/styremedlem i Norsk Lunge Cancer Gruppe (NLCG). Han arbeider også ved sykehusene i Levanger og Namsos.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Kreftklinikken

St. Olavs hospital

Artikler av Stein Sundstrøm
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media