Stein Sundstrøm

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Stein Sundstrøm

Stein Sundstrøm
22.10.2009
Fosså, SD Loge, JH Dahl, AA Kreftoverlevere Ny kunnskap og nye muligheter i et langtidsperspektiv. 247 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2009. Pris NOK 325 ISBN 978-82-05-39204-5 Å få en...
Roy M. Bremnes, Christian von Plessen, Stein Sundstrøm
10.08.2006
Optimal utredning, korrekt behandling og nye behandlingsstrategier kan gi bedre resultater ved lungekreft. Oppdaterte faglige retningslinjer er nødvendig. Lungekreft er i all hovedsak en selvpåført...
Stein Sundstrøm, Ulf Aasebø, Roy Bremnes
10.02.2001
På verdensbasis er lungekreft den hyppigste årsak til kreftdød. I USA, hvor denne sykdommen tar flere liv enn brystkreft, prostatakreft, tykk- og endetarmskreft til sammen, utgjør død av lungekreft...
Harald Hjelde, Stein Sundstrøm, Asbjørn Ødegård, Staal Hatlinghus, Anne Britt Abusland, Rune Haaverstad
14.01.2010
Lungekreft er den kreftform som forårsaker flest dødsfall i den vestlige verden. I Norge er det ca. 2 500 nye tilfeller av primær lungekreft per år ( 1 ), og andelen som blir operert var inntil for...
Siri Slåstad, Håkon Lasse Leira, Oddfrid Aas, Tore Amundsen, Sveinung Sørhaug, Stein Sundstrøm, Bjørn Henning Grønberg, Bjørn Hilt
28.10.2014
I 2011 ble det i Norge diagnostisert 1 618 nye tilfeller av lungekreft hos menn og 1 224 tilfeller hos kvinner ( 1 ). Det er gjort flere studier av mulig sammenheng mellom lungekreft og påvirkning i...