Stein Lyftingsmo

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Stein Lyftingsmo

Stein Lyftingsmo
07.03.2017
Rydd i Reseptformidleren før du skriver ut en ny resept. En middelaldrende mann kom fra sykehuset og skulle hente ut medisiner på apoteket. I Reseptformidleren fant man blant annet følgende...
Stein Lyftingsmo
28.06.2007
Det finnes en rekke eksempler på at ett og samme legemiddelfirma markedsfører identiske tabletter med ulike navn og ulik informasjon. Generiske navn må få en mer fremtredende plass på...
Stein Lyftingsmo
10.08.2006
Jørgen Cohn og Haakon Lindekleiv har nylig tatt opp temaet medisinerlatin i Tidsskriftet ( 1 , 2 ). Begge konkluderer med at undervisningen i latin bør være på et visst minimumsnivå. Kunnskap – også...
Stein Lyftingsmo
05.10.2006
Det er viktig med presist fagspråk, så jeg er slett ingen motstander av medisinerlatin. Men mitt poeng er enkelt: Det skal være greit å forstå det som står på resepten, både for apotek og pasient...