Stein Knardahl

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Stein Knardahl

Stein Knardahl
04.01.2007
DS., Goldstein Adrenaline and the inner world An introduction to scientific intergrative medicine. 309 s, tab, ill. Baltimore, MD: The Johns Hopkins University Press, 2006. Pris USD 25 ISBN 0-8018-...
Stein Knardahl
31.05.2007
Roness, A Matthiesen, SB I klem eller balanse? Om arbeid, stress og familieliv. 332 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2006. Pris NOK 349 ISBN 82-450-0325-5 Man kan undre seg over behovet for en...
Stein Knardahl
19.11.2009
Saksvik, PØ Nytrø, K Klinisk organisasjonspsykologi 382 s, tab, ill. Oslo: Cappelen Akademisk forlag, 2009. Pris NOK 498 ISBN 978-82-02-29440-3 For mange pasienter kan forhold ved arbeidssituasjonen...
Stein Knardahl
12.01.2006
Cooper, Cary L. Handbook of stress medicine and health 2. utg. 440 s, tab, ill. London: CRC Press, 2004. Pris EUR 150 ISBN 0 -8493 -1820- 3 Boken henvender seg til alle som er opptatt av «stress» og...
Stein Knardahl
20.01.2002
I artikkelen Kroniske smerter – gjør vi alt galt? (1) gjør jeg rede for ny forståelse av kroniske smerter basert på nyere smerteforskning. Denne forståelsen består blant annet i at psykologiske...
Stein Knardahl
10.11.2001
Marijke Engbers støtter på mange måter flere av grunntankene i min artikkel. Prosedyrestandarder for klinisk undersøkelse og utredning i allmennpraksis kan være et meget viktig tiltak for å forebygge...
Stein Knardahl
20.09.2001
Helsevesenet synes å være i ”permanent krise”. Økning i uførepensjonering er en trussel mot folketrygden og Norges økonomi. Helsevesenet synes å være nokså hjelpeløst overfor den store økningen i...
Stein Knardahl
01.07.2011
Linley, P. Alex Harrington, Susan Garcea, Nicola Oxford handbook of positive psychology and work 343 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2010. Pris GBP 50 ISBN-978-0-19-533544-6 Positiv...