Stein Erik Haugen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Stein Erik Haugen

Stephanie Knudtzon, Stein Erik Haugen, Arne Kristian Myhre
10.01.2017
Labial adhesion is relatively common (Fig. 1), and in the literature it is estimated to occur in 0.6 – 3.3 % of prepubertal girls ( 1 , 2 ). Doctors should therefore be aware of the condition, which...
Stephanie Knudtzon, Stein Erik Haugen, Arne Kristian Myhre
10.01.2017
Adhesjon av de små kjønnsleppene er relativt vanlig (fig 1), i litteraturen er det anslått å forekomme hos 0,6 – 3,3 % av prepubertale jenter ( 1 , 2 ). Leger bør derfor kjenne til tilstanden, som...
Jørgen Johansen, Stein Erik Haugen, Torbjørn Kufaas
10.11.2001
Hos gutter med retentio testis kan testikkelen ikke palperes hos ca. 20 % (1). Tradisjonelt har man i slike tilfeller foretatt kirurgisk lyskeeksplorasjon, eventuelt etterfulgt av laparotomi hvis det...