Stein Erik Haugen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Stein Erik Haugen (f. 1946) er spesialist i barnekirurgi og i generell kirurgi og overlege. Han har hjulpet til med utformingen av prosjektet, har bidratt med verdifulle kommentarer i bearbeidingen av materialet og manuskriptet og har godkjent innsendte artikkelversjon.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Barnekirurgisk seksjon

Kirurgisk klinikk

St. Olavs hospital

Artikler av Stein Erik Haugen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media