Solveig Marianne Nordhov

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Barneavdelingen, Universitetssykehuset Nord-Norge

Solveig Marianne Nordhov er spesialist i barnesykdommer, med spesialkompetanse i neonatalogi og sosialpediatri, og overlege ved Barneavdelingen, Universitetssykehuset Nord-Norge.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Solveig Marianne Nordhov
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media