Smith A

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Smith A

Smith A, Holmsen E
30.09.1998
Sammendrag Stortingsvedtaket i oktober 1992 om utbygging av Gardermoen som ny hovedflyplass medførte store konsekvenser for beboere, lokalsamfunn og kommuner i området rundt flyplassen. For...
Smith A
20.11.1996
Samfunnets sårbarhet når mange mennesker får sine næringsmidler fra samme kilde Vårt samfunn er på mange områder preget av sentralisering, også våre fødemidler. Når det gjelder vann, kan vi kanskje...