Siv Cathrine Høymork

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Siv Cathrine Høymork

Siv Hestenes, Siv Cathrine Høymork, Beate Fossum Løland, Gro Nylander, Harald Breivik, Leiv Arne Rosseland
09.10.2008
Kvinner som skal forløses med keisersnitt, er bekymret for smertene ( 1 ). Smerter etter kirurgi er fortsatt et betydelig helseproblem ( 2 ). Pasienters og helsepersonells frykt for bivirkninger kan...
Siv Cathrine Høymork
15.01.2009
Moderne narkose er trygt og medfører ytterst sjelden livstruende komplikasjoner ( 1 ). Modernisering har foregått på flere områder parallelt; vi har bedre utstyr for pasientovervåking og...
Siv Cathrine Høymork, Johan Ræder, Gunn Kari Sangolt
09.02.2006
Dag Bratlid retter i Tidsskriftet nr. 23/2005 søkelyset mot et viktig tema, nemlig ufullstendige data bak valg og dosering av legemidler til barn ( 1 ). Han hevder her at propofol hos barn gir «økt...
Siv Cathrine Høymork
25.03.2010
Mer enn 160 år etter at den første narkosen for et kirurgisk inngrep ble gitt, er den eksakte definisjonen av «narkose» eller «generell anestesi» stadig under debatt ( 1 ). Rent praktisk kan narkose...
Siv Cathrine Høymork
25.02.2010
De siste 15–20 årene er det blitt svært annerledes å være kirurgisk pasient. Nyvinninger innen anestesien har vært avgjørende for denne utviklingen, i tillegg til endrede kirurgiske metoder og bedre...
Johan Ræder, Siv Cathrine Høymork
25.03.2010
Farmakologien inndeles ofte i farmakokinetikk (hvordan medikamenter absorberes, fordeles, metaboliseres og utskilles fra kroppen) og farmakodynamikk (hvilke effekter og bivirkninger man ser ved...
Siv Cathrine Høymork, Johan Ræder
09.04.2013
I Tidsskriftet nr. 3/2013 presenterer Eva A. Malt og medarbeidere en ryddig oversikt over helseproblemer hos voksne med Downs syndrom ( 1 ). Det er prisverdig at forfatterne også tar opp forhold som...
Hege Wang, Siv Cathrine Høymork
01.07.2014
Prioriteringer i helsetjenesten skal baseres på tre kriterier: alvorlighetsgrad av tilstanden, nytte og kostnadseffektivitet. Disse kriteriene ble etablert av Lønning-utvalgene, men er de fortsatt...
Siv Cathrine Høymork
11.11.2014
Dodds, Christopher Kumar, Chandra M. Veering, Bernadette Th. Oxford textbook of anaesthesia for the elderly patient 314 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2014. Pris GBP 85 ISBN 978-0-19-...
Siv Cathrine Høymork
03.11.2015
Torgeir Brun Wyller har nok ikke helt oppfattet hovedbudskapet i min lederartikkel ( 1 ): Det finnes behandling som ser ut til å ha god effekt hos enkeltpasienter, men som viser seg ikke å holde mål...
Siv Cathrine Høymork
25.08.2015
Medisinske tiltak skal være godt dokumentert, og pasienter skal delta i beslutninger om egen behandling. I kritiske situasjoner kan dette være umulig å få til Jeg innrømmer det litt beskjemmet: Jeg...