Siv Cathrine Høymork

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Siv Cathrine Høymork (f. 1965) er avdelingsdirektør i Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.

Ingen oppgitte interessekonflikter.

Email: sch@kunnskapssenteret.no

Artikler av Siv Cathrine Høymork
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media