Sissel Steihaug

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Sissel Steihaug

Sissel Steihaug
01.11.2007
Gretland, A. Den relasjonelle kroppen Fysioterapi i psykisk helsearbeid. 229 s. Bergen: Fagbokforlaget, 2007. Pris NOK 325 ISBN 978-82-7674-620-4 Forfatteren er fysioterapeut og høyskolelektor,...
Sissel Steihaug
06.09.2007
Sandsberg, SB. Kroppens språk – sjelens smerte Når plager blir et fengsel. 125 s, tab, ill. Oslo: Kolofon, 2006. Pris NOK 215 ISBN 978-82-300-0282-7 Forfatteren er psykolog med mangeårig erfaring fra...
Sissel Steihaug
13.08.2009
Heggdal, K. Kroppskunnskaping Pasienten som ekspert i helsefremmende prosesser. 350 s, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2008. Pris NOK 449 ISBN 978-82-05-33172-3 Forfatteren er forsker med tilknytning...
Sissel Steihaug
26.03.2009
von der Fehr, D. Når kroppen tenker 150 s. Oslo: Universitetsforlaget, 2008. Pris NOK 269 ISBN 978-82-15-01371-8 Forfatteren er professor i allmenn litteraturvitenskap og har i de senere år drevet...
Sissel Steihaug
08.06.2006
Linton, Steven James Att förstå patienter med smärta 370 s, tab, ill. Lund: Studentlitteratur, 2005. Pris SEK 261 ISBN 91-44-03386-9 Av omtalen på bokomslaget fremgår det at forfatteren er professor...
Sissel Steihaug
18.12.2003
Helsevesenet, legerollen og pasientrollen har gjennomgått store forandringer de siste 30 – 40 år. En rent naturvitenskapelig kunnskapsforståelse er avløst av en oppfatning om at biomedisin er et...
Sissel Steihaug, Bjørgulf Claussen
20.01.2002
I artikkelen Kroniske smerter – gjør vi alt galt? i Tidsskriftet nr. 22/2001 (1) beskriver Stein Knardahl allmennleger som temmelig inkompetente til å behandle pasienter med smerter, og han...
Sissel Steihaug
30.11.2002
Målsettingen med denne studien var å utvikle kunnskap om hva som er god (helse)hjelp for kvinner med kroniske muskelsmerter. Gjennom et aksjonsforskningsprosjekt ble et behandlingsopplegg med trening...
Sissel Steihaug, Birgitte Ahlsen, Wenche Eide, Aud Eva Tjønneland, Kari Anne Refsnes, Berit Kjær, Endre Sandvik
03.02.2005
Fysisk inaktivitet utgjør en betydelig helsetrussel i vår del av verden. Vi ønsker å formidle 14 års erfaringer fra Stovner bydel i Oslo med hvordan fysisk aktivitet og friluftsliv kan brukes som...
Sissel Steihaug
20.10.2005
Kroniske muskelsmerter uten såkalte objektive funn er vanskelige å forstå innen en biomedisinsk kunnskapsmodell, fordi legen ikke finner noe galt ved den kliniske undersøkelsen ( 1 ). Fysioterapeuter...
Sissel Steihaug
07.01.2011
Hanssen, Helene Faglig skjønn og brukermedvirkning 206 s. Bergen: Fagbokforlaget, 2010. Pris NOK 298 ISBN 978-82-450-0866-1 Denne boken tar opp viktige tema. Innen dagens helse- og sosialtjeneste med...