Siren Haugland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Siren Haugland

Siren Haugland
08.06.2006
Haavet, Ole Rikard Ungdomsmedisin 208 s, tab, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2005. Pris NOK 329 ISBN 82-15 - 00702-3 Ungdomsmedisin er et stort fagfelt internasjonalt, men har ikke vært et...
Siren Haugland
14.08.2003
Stadig flere unge voksne klarer ikke å fungere i arbeid, og mange unge opplever problemer i forhold til partner I dette nummer av Tidsskriftet er det to artikler med utgangspunkt i ungdom og unge...
Thomas Nesheim, Siren Haugland
20.03.2003
Blant voksne er selvrapportert helse vist å predikere sykelighet og dødelighet ( 1 ). Blant tenåringer i Norge er det vist at opplevd helse er assosiert med helseplager og grad av depressive...
Siren Haugland
30.11.2001
Tidligere undersøkelser har vist at helseplager som hodepine, ryggsmerter og nervøsitet påvirker velvære og funksjonsevne blant barn og unge. Rapportering av slike plager ser ut til å ha økt i denne...
Leif Edvard Aarø, Siren Haugland, Jørn Hetland, Torbjørn Torsheim, Oddrun Samdal, Bente Wold
20.10.2001
I det helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeidet har man i flere tiår satt søkelyset mest på hjerte- og karsykdom, kreft og ulykker, og man har særlig forsøkt å gjøre noe med helserelatert atferd...
Maren-Kristin Halvorsen, Eva Langeland, Grethe Almenning, Siren Haugland, Lorentz M. Irgens, Trond Markestad, Ragnhild Sollesnes
10.02.2015
The goal of public health work is to promote health and to mitigate the effects of social inequalities in the population. Health surveillance is a necessary part of this work to allow prioritisation...
Jørgen G. Bramness, Siren Haugland
01.11.2011
Gammahydroksybutyrat (GHB) ble først syntetisert i 1960 ( 1 ). Det ble senere oppdaget at stoffet finnes naturlig i svært lave nivåer i kroppen, med en økt mengde hos gravide ( 2 ). GHB kan under...
Siren Haugland
04.10.2011
Garløv, Ida Haavet, Ole Richard Psykiske vansker hos barn og unge En veileder for fastleger og andre i første linje. 174 s, tab, ill. Stavanger: Hertervig Akademisk, 2010. Pris NOK 290 ISBN 978-82-...
Maren-Kristin Halvorsen, Eva Langeland, Grethe Almenning, Siren Haugland, Lorentz M. Irgens, Trond Markestad, Ragnhild Sollesnes
10.02.2015
Målet med folkehelsearbeid er å fremme helse og utjevne effekten av sosiale ulikheter i befolkningen. Helseovervåking er nødvendig for å kunne prioritere og komme med m...