Silje Endresen Reme

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Silje Endresen Reme

Cathrine Nøttingnes, Kjartan Vibe Fersum, Silje Endresen Reme, Rolf Moe-Nilssen, Tone Morken
16.08.2019
In Norway, musculoskeletal disorders are the single largest cause of sickness absence or exclusion from the labour market ( 1 , 2 ). For some, these afflictions cause long-term sickness absence and...
Cathrine Nøttingnes, Kjartan Vibe Fersum, Silje Endresen Reme, Rolf Moe-Nilssen, Tone Morken
07.08.2019
Muskel- og skjelettplager er i Norge den største enkeltårsaken til at arbeidstakere blir sykmeldt eller faller utenfor arbeidslivet ( 1 , 2 ). For noen fører disse plagene til langvarig sykefravær og...
Niels Gunnar Juel, Stein Jarle Pedersen, Kaia Beck Engebretsen, Kjetil Gundro Brurberg, Ole Marius Ekeberg, Silje Endresen Reme, Jens Ivar Brox, Bård Natvig
08.04.2019
Vi har laget en retningslinje for håndtering av atraumatiske skuldersmerter i primærhelsetjenesten. Vi legger vekt på god kommunikasjon for å skape trygghet, å gjøre enkel klinisk undersøkelse, å...
Vegard Bruun Wyller, Silje Endresen Reme, Tom Eirik Mollnes
15.12.2015
The underlying pathophysiology in chronic fatigue syndrome/myalgic encephalomyelitis (CFS/ME) is unclear, and there is disagreement in the field over diagnostic criteria and treatments. Here, we...
Lars-Petter Granan, Henrik Børsting Jacobsen, Silje Endresen Reme, Audun Stubhaug, Per Hansson, Harald Breivik, Tone Marte Ljoså
30.06.2015
Norsk forskning viser at helsearbeidere dessverre har utilstrekkelig kunnskap om smertebehandling. En tverrfaglig videreutdanning i smertebehandling mener vi kan bidra til økt kunnskap og bedre...
Vegard Bruun Wyller, Silje Endresen Reme, Tom Eirik Mollnes
15.12.2015
Ved kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati (CFS/ME) er det uavklarte underliggende sykdomsmekanismer og faglig uenighet om diagnosekriterier og behandlingsmetoder. Her gjennomgår vi...