Silja Torvik Griffiths

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Barne- og ungdomsklinikken

Haukeland universitetssjukehus

Hun har vært veileder og bidratt med prosjektidé, litteratursøk og revisjon av manus.

Silja Torvik Griffiths er ph.d., spesialist i barnesykdommer og overlege.

Artikler av Silja Torvik Griffiths
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media