Silja Torvik Griffiths

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Silja Torvik Griffiths

Maria Andenes*, Eva Sævold*, Silja Torvik Griffiths, Eivind Sirnes
11.01.2021
En økende andel opiatavhengige i Norge behandles i dag i legemiddelassistert rehabilitering med substitusjon med metadon eller buprenorfin ( 1 ). Årlig fødes 30–60 barn av kvinner som har fått slik...
Silja Torvik Griffiths
29.04.2014
Det er klare forskjeller mellom ekstremt premature og terminbarn når det gjelder hjerneaktivering og kognitiv funksjon, men kun mindre forskjeller i hjernens struktur. Silja Torvik Griffiths. Foto:...