Signe Øien Fretland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Signe Øien Fretland er cand.pharm. og har jobbet med oppstart og koordinering av kliniske studier i legemiddelindustrien og ved Oslo universitetssykehus. Hun har siden januar 2022 ledet NorTrials koordinerende enhet, som er den operasjonelle delen av satsingen.

Artikler av Signe Øien Fretland
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media