Sidsel Rogde

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Sidsel Rogde

Bjørn Oscar Hoftvedt, Eline Thorleifsson, Kristian Hagestad, Bjørn Blomberg, Sidsel Rogde, Arvid Nedal
04.01.2007
Forskjellene mellom rike og fattige øker i dagens Kina, også når det gjelder tilgangen på psykiatriske helsetjenester. Mangelen på en landsomfattende lov om psykisk helsevern innebærer svake...
Olav A. Haugen, Sidsel Rogde
15.02.2007
Domstolenes bruk av leger som sakkyndige har tidligere vært omtalt i Tidsskriftet ( 1 ). Vi finner det likevel nødvendig å understreke at legens oppgaver også innebærer noe mer enn å besvare spørsmål...
Bjørn Oscar Hoftvedt, Sidsel Rogde
29.05.2008
Det er fortsatt politiske fanger og fanger som er utsatt for tortur i Tyrkia. Den tyrkiske legeforeningen deltar aktivt i arbeidet for å fremme menneskerettighetene i landet. Brev fra Tyrkia Human...
Sidsel Rogde
14.05.2009
Norge er et relativt homogent og oversiktlig samfunn med de beste forutsetninger for god registrering av epidemiologiske data. Hensiktsmessig bruk av dødsårsaksstatistikk kan forebygge alvorlige...
Sidsel Rogde, Kari Ormstad
09.02.2006
I Tidsskriftet nr. 24/2005 skriver Haakon Lindekleiv om norske legers forståelse av medisinerlatin ( 1 ). Vi verdsetter selvsagt at temaet tas opp, og i særdeleshet at det finnes studenter som...
Sidsel Rogde
21.10.2004
Ifølge nettsiden til Utlendingsdirektoratet (UDI) www.udi.no bodde det i mai 2004 228 enslige barn, dvs. personer under 18 år uten foresatte i Norge, ved norske asylmottak. 90 % av disse barna er nå...
Bjørn O. Hoftvedt, Sverre Varvin, Birgit Lie, Sidsel Rogde, Jan Helge Solbakk, Kristian Hagestad, Eline Thorleifsson
15.05.2003
I Diyarbakir i Tyrkia kan helsepersonell bli arrestert for å behandle såkalte terrorister. Inntil nylig var det forbudt å bruke det kurdiske språket. Det var straffbart for leger å gi...
Sidsel Rogde
10.06.2002
Dresskledde leger ved den umerkede massegraven. Begge foto privat Min befatning med menneskerettsarbeid begynte, som så mye annet, nokså tilfeldig. En februardag i 1997 ble jeg oppringt på kontoret...
Sidsel Rogde
10.06.2002
I Tidsskriftet nr. 11/2002 har Rasmus Lossius & Karl O. Nakken en interessant artikkel om epilepsi og plutselig død (1). Denne problemstillingen er ikke sjelden i rettsmedisinsk sammenheng...
Gerd Jorunn Møller Delaveris, Svetlana Konstantinova-Larsen, Sidsel Rogde
25.03.2014
Illicit drug use is a risk factor for disease, accidents and reduced life expectancy ( 1   –  10 ). Narcotic substances are available all over the country and have been seized in all of the country’s...
Gerd Jorunn Møller Delaveris, Svetlana Konstantinova-Larsen, Sidsel Rogde
25.03.2014
Illicit drug use is a risk factor for disease, accidents and reduced life expectancy ( 1   –  10 ). Narcotic substances are available all over the country and have been seized in all of the country’s...
Bjørn Oscar Hoftvedt, Sverre Varvin, Eline Thorleifsson, Kristian Hagestad, Birgit Lie, Sidsel Rogde
03.02.2005
Pasienter med psykiske lidelser møter fortsatt fordommer i det kinesiske samfunn, og behandlingstilbudet er ofte svært begrenset. Den kinesiske psykiatriforening arbeider aktivt for å endre...
Sidsel Rogde
10.01.2012
Aarli, Ragna DNA-bevis Rettssikkerhet ved bruk av DNA-sakkyndighet i kampen mot kriminalitet. 229 s, ill. Oslo: Cappelen Damm, 2011. Pris NOK 298 ISBN 978-82-02-34508-2 Forfatteren er...
Gerd Jorunn Møller Delaveris, Svetlana Konstantinova-Larsen, Sidsel Rogde
25.03.2014
Narkotikabruk er en risikofaktor for sykdom, ulykker og forkortet levealder ( 1  –  10 ). Narkotiske stoffer er tilgjengelig over hele landet og er blitt beslaglagt i alle landets politidistrikter...