Shirin Olga Eskeland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Søndre Oslo distriktspsykiatriske senter

Oslo universitetssykehus

Hun har bidratt med litteratursøk og manus.

Shirin Olga Eskeland er psykiater og hudlege.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Shirin Olga Eskeland
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media