Sheraz Yaqub*

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Sheraz Yaqub*

Sheraz Yaqub, Jørgen V. Bjørnholt, Kjell B. Hellum, Martin Steinbakk, Asle E. Enger
16.12.2004
Det finnes om lag 350 000 huskatter og omtrent 300 000 hunder i Norge. Bare i Oslo-området finnes i tillegg minst 10 000 hjemløse katter ( 1 ). Det finnes ingen sikre tall for antall kattebitt i...
Sheraz Yaqub*, Lavrantz Kyrdalen
20.01.2002
Nikotin er den mest brukte vanedannende substans i verden. Sammenhenger mellom psykiske lidelser og røyking er et vel kjent tema i internasjonal litteratur. Det gjelder både sammenhenger mellom...
Sheraz Yaqub*, Therese von Hanno, Arne Stokke, Trine Skjeflo, Kirsti Agnethe Neset
22.01.2004
Optikusnevritt er en sjelden lidelse hos barn og skiller seg klinisk og prognostisk fra optikusnevritt hos voksne. Hos barn forekommer den oftest etter en viral infeksjon. Den affiserer begge øynene...