Sebastian von Hofacker

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Enhet for sykehjemsmedisin

Bergen kommune

og

Stiftelsen Verdighetsenteret

Han har bidratt med utforming, tolking av data, revisjon og godkjenning av innsendte manuskript.

Sebastian Von Hofacker er spesialist i anestesiologi og overlege.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Sebastian von Hofacker
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media