Sebastian von Hofacker

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Sebastian von Hofacker

Bård Reiakvam Kittang, Sebastian Von Hofacker, Sabine Piepenstock Solheim, Kjell Krüger, Karina Koller Løland, Kristian Jansen
30.06.2020
Nursing home residents tend to constitute a vulnerable and frail population of older people. Among older patients, the proportion with a serious course of COVID-19 is high, both in nursing homes and...
Bård Reiakvam Kittang, Sebastian Von Hofacker, Sabine Piepenstock Solheim, Kjell Krüger, Karina Koller Løland, Kristian Jansen
18.06.2020
Sykehjem huser en i gjennomsnitt svært sårbar og skrøpelig populasjon med høy alder. Hos eldre er andelen med alvorlig forløp av covid-19 høy, både i og utenfor sykehjem ( 1 – 4 ). Potensialet for...
Sebastian von Hofacker
02.02.2017
Kaasa, Stein Loge, Jon Håvard Palliasjon Nordisk lærebok. 3. utg. 832 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2016. Pris NOK 939 ISBN 978-82-05-48840-3 Denne fullstendig reviderte 3. utgaven er et...
Jan Henrik Rosland, Sebastian von Hofacker, Ørnulf Paulsen
09.02.2006
Døden er noe alle leger i klinisk virksomhet må forholde seg til. Kreft er det som oftest forbindes med dødsprosesser som byr på utfordringer for legen, men også andre sykdommer, som kronisk hjerte-...
Reidun Førde, Lars Johan Materstvedt, Trond Markestad, Ulf E. Kongsgaard, Sebastian von Hofacker, Siri Brelin, Stephan Ore, Morten Laudal
10.02.2015
Palliative sedation of patients at the end of life involves a number of medical, ethical and legal challenges. As a support to doctors who provide this treatment to patients who cannot be helped in...
Sebastian von Hofacker, Paal Naalsund, Grethe Skorpen Iversen, Jan Henrik Rosland
09.09.2010
Antall sykehusinnleggelser for øyeblikkelig hjelp økte betydelig i perioden 2001 – 05 for hele befolkningen, men mest blant eldre over 75 år ( 1 ). Mange i denne gruppen bor i sykehjem. Så vidt oss...
Sebastian von Hofacker
24.03.2015
Denne undersøkelsen er et fint bidrag til diskusjonen om styrket pasientinvolvering, forhåndsbestemmelser og livstestamentet ( 1 ). Et helsevesen som lytter til pasienter vil gjøre færre feil og...
Reidun Førde, Lars Johan Materstvedt, Trond Markestad, Ulf E. Kongsgaard, Sebastian von Hofacker, Siri Brelin, Stephan Ore, Morten Laudal
10.02.2015
Lindrende sedering til pasienter i livets sluttfase byr på mange medisinske, etiske og juridiske utfordringer. Som støtte til leger som yter denne behandlingen til pasienter som ikke kan hjelpes på...