Schwarze PE

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Schwarze PE

Låg M, Schwarze PE
10.01.1997
Sammendrag Forekomst av bakkenært ozon kan forårsake helseskader. Ozon er en reaktiv gass som tas opp i organismen ved inhalasjon. Det kan oksidere en rekke forskjellige biologiske komponenter og...
Dybing E, Schwarze PE, Løvik M, Magnus P
10.08.1996
Luftforurensningen i norske byer og tettsteder har endret seg betydelig de siste 20-30 årene. Fra en situasjon dominert av utslipp fra industri og boligoppvarming, har vi nå en situasjon som i høy...