Rune Svensen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Rune Svensen

Gunnar Baatrup, Rune Svensen
13.12.2007
I Tidsskriftet nr. 21/2007 har Åse Kjellmo & Anders Drolsum en nyttig og velskrevet artikkel om diagnostikk og stadieinndeling av kolorektal kreft ( 1 ). Den tekniske utviklingen innenfor...
Marit S. Jordhøy, Nina Aass, Rune Svensen, Bente Ervik, Wenche Mohr
23.02.2006
Uavhengig av primærdiagnose er kvalme/oppkast og obstipasjon hyppige plager hos pasienter med uhelbredelig sykdom og kort forventet levetid. Artikkelen omtaler aktuell behandling og profylakse av...
Tone Nordøy, Lene Thoresen, Anne Kvikstad, Rune Svensen
23.02.2006
Hva betyr mat? For oss betyr det næring, energi og er nødvendig for overlevelse. I tillegg er måltidet ofte assosiert med samvær og fellesskap, nytelse og glede. En frisk, voksen person vil etter 60...