Rune Sørensen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Rune Sørensen

Jostein Grytten, Irene Skau, Rune Sørensen, Olaf G. Aasland
05.02.2004
Etter at fastlegeordningen ble innført 1. juni 2001 har det vært motstridende tilbakemeldinger om hvordan reformen har påvirket fastlegenes arbeidssituasjon. I noen sammenhenger blir det hevdet at...
Jostein Grytten, Irene Skau, Rune Sørensen, Olaf G. Aasland
05.02.2004
Bedre tilgjengelighet til allmennlegen var en av de viktigste begrunnelsene for fastlegereformen. I debatten rundt tilgjengelighet har størrelsen på fastlegenes liste stått sentralt. Så langt finnes...
Jostein Grytten, Irene Skau, Rune Sørensen, Olaf G. Aasland
30.10.2000
Vi vet lite om hva som påvirker norske allmennlegers valg av arbeidssted eller kontraktstype. Det meste av den internasjonale forskningen om dette bygger på klassiske markedsmodeller. I den såkalte...
Jostein Grytten, Irene Skau, Rune Sørensen
19.05.2005
Det er en voksende internasjonal faglitteratur om etablering av gruppepraksiser ( 1  –  3 ). Mye av denne litteraturen er knyttet opp mot de store helsereformer i for eksempel Storbritannia og USA,...
Jostein Grytten, Irene Skau, Rune Sørensen
20.10.2005
Folketrygden er en viktig finansieringskilde for allmennlegetjenesten i Norge. I 2003 var folketrygdens samlede utbetalinger til allmennlegetjenesten ca. 2,5 milliarder kroner ( 1 ). Frem til...