Annonse
Annonse

Rune Fanebust

Artikler av Rune Fanebust

Håkon Reikvam, Rune Fanebust, Hilde Kollsete Gjelberg, Dilek Karaca, Terje H. Larsen
22.08.2017
A woman in her thirties was acutely hospitalised with dyspnoea and chest pain. The cause of the symptoms would prove to be an unusual manifestation of a rare disease. A woman in her early thirties,...
Håkon Reikvam, Rune Fanebust, Hilde Kollsete Gjelberg, Dilek Karaca, Terje H. Larsen
21.08.2017
Ei kvinne i 30-åra vart akuttinnlagt grunna dyspné og brystsmerter. Årsaka til symptoma skulle vise seg å vere ein uvanleg manifestasjon av ein sjeldan sjukdom. Ei kvinne i byrjinga av 30-åra, som...
Dorthea Hagen Oma, Rune Fanebust, Svein Arne Nordbø, Helge Myrmel
01.11.2007
Akutt sirkulasjons- og respirasjonsstans hjå unge, tidlegare friske individ kan førekomme. Ofte finn ein ikkje nokon sikker årsak, og diagnostikken kan vere vanskeleg. Vi rapporterer her eit slikt...