Rune Fanebust

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Hjarteavdelinga

Haukeland universitetssjukehus

Rune Fanebust (f. 1949) er seksjonsoverlege og spesialist i indremedisin, i hjartesjukdomar og i lungesjukdomar.

Forfattaren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgjev ingen interessekonfliktar.

Artikler av Rune Fanebust
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media