Rolv Skjærven

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Rolv Skjærven

Per Magnus, Kjell Haug, Wenche Nystad, Rolv Skjærven
22.06.2006
Den norske mor-og-barn-undersøkelsen (MoBa) er en kohortundersøkelse som nå gjennomføres som en nasjonal dugnad. For å finne årsakene til sykdommer ønsket vi å skape en norsk forskningsdatabank med...
Lars J. Vatten, Rolv Skjærven
18.12.2003
En konsekvens av økningen i skilsmisser og gjengifte i de vestlige samfunn er at stadig flere kvinner får barn med flere partnere. Det er mulig at risikoen for ugunstige svangerskapsutfall er høyere...
Tonje Lippert, Rolv Skjærven, Kjell Å. Salvesen
15.12.2005
Norske kvinner fødte 1,8 barn i gjennomsnitt i 2003 ( 1 ), og det fødes omtrent like mange jenter som gutter ( 2 ). De fleste foreldre tror de har ca. 50 % sannsynlighet for å få jente eller gutt ved...