Rolf Wynn

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Rolf Wynn

Hege K. Andreassen, Silje C. Wangberg, Rolf Wynn, Tove Sørensen, Per Hjortdahl
16.11.2006
Stadig større mengder helseinformasjon blir gjort tilgjengelig for befolkningen gjennom massemedier. Internett er en viktig del av denne utviklingen. Eysenbach & Kohler fant i 2003 at 5 % av alle...
Rolf Wynn
14.08.2003
Erling, Kokkersvold Heidi, Mjelve Mellom oss Trening av kommunikasjon i gestaltperspektiv. 153 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2003. Pris NOK 198 ISBN 82- 05 - 30437 -8 Boken henvender seg...