Rolf Salvesen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Rolf Salvesen (f. 1952) er dr. med. og spesialist i nevrologi. Han er avdelingsoverlege ved Nevrologisk avdeling, Nordlandssykehuset, og professor ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir følgende interessekonflikter: Han leder en av de avdelingene som inngår i grunnlagsmaterialet.

E-post: rolf.salvesen@nlsh.no

Artikler av Rolf Salvesen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media