Rolf Salvesen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Rolf Salvesen

Rolf Salvesen
02.05.2017
Who should have the final say when clinical decisions have significant health economic consequences? In this issue of the Journal of the Norwegian Medical Association, Ezat and colleagues address a...
Rolf Salvesen
02.05.2017
Hvem skal bestemme når kliniske beslutninger får store helseøkonomiske følger? Ezat og medarbeidere tar i dette nummer av Tidsskriftet opp en vanskelig problemstilling, nemlig fylkesvise forskjeller...
Rolf Salvesen, Tor Ingebrigtsen
19.04.2007
Spontan intracerebral blødning er en alvorlig tilstand som utgjør ca. 10 % av alle hjerneslag. Formålet med denne artikkelen er å gi en oversikt over tilstanden, med vekt på forekomst og...
Karl Bjørnar Alstadhaug, Rolf Salvesen
29.11.2007
Smerte er en subjektiv opplevelse og er avhengig av personens tilstand, gener og av erfaring. Den kognitive oppmerksomhet om egen smerte er avgjørende for smerteopplevelse og smerteatferd. Hjernens...
Espen Benjaminsen, Rolf Salvesen
15.02.2007
En 28 år gammel kvinne hadde tidligere stort sett vært frisk, men hun brukte regelmessig ketoprofen på grunn av leddsmerter. I en periode på ett år hadde hun hatt korsryggssmerter med utstråling til...
Svein Ivar Bekkelund, Rolf Salvesen
08.06.2006
De vanligste årsaker til at primærleger henviser pasienter til nevrologisk konsultasjon ved Universitetssykehuset Nord-Norge er hodepine, svimmelhet, nakkesmerter og anfallsproblematikk ( 1 )...
Dalius Bansevicius*, Rolf Salvesen
09.10.2003
Begrepet «cervikogen hodepine», hodepine som skyldes dysfunksjon i nakken, er gammelt. Smerter i bakhodet ble omtalt vitenskapelig allerede i 1821 av Lentijo og Ramos ( 1 ). Barre ( 2 ) og Lieou ( 3...
Rolf Salvesen
23.10.2003
Insidensen av hjerneinfarkt i Norge er ca. 2,3 tilfeller per 1 000 innbyggere per år og øker betydelig med økende alder ( 1 ). Hjerneinfarkt utgjør 85 % av alle hjerneslag ( 2 ), og ca. 10 – 15 % av...
Rolf Salvesen
20.01.2002
Hjerneslag er den tredje vanligste dødsårsak i Norge og er dessuten den tilstand som medfører størst forbruk av somatiske sykehjemssenger pga. vedvarende pleiebehov (1). Hjerneinfarkt utgjør over 80...
Rolf Salvesen
20.08.2002
De siste 20 år er man blitt stadig mer oppmerksom på det tilsynelatende paradoks at hyppig inntak av smertestillende midler mot hodepine faktisk kan medføre kronisk daglig hodepine. Tilstanden har...
Bjørn Magnæs, Inge Kjønniksen, Reidar Dullerud, Oliver Grundnes, Øistein Haagensen, Aage Indahl, Anne Elisabeth Ljunggren, Even Lærum, Øystein Nygaard, Rolf Salvesen
10.03.2002
Ryggsykdommer er en av de største sykdomsgruppene i Norge, både når det gjelder antall pasienter, sykmelding og uføretrygd. Ca. 8 % av den voksne befolkningen angir å ha ryggplager daglig, og 60 – 80...
Rolf Salvesen
20.10.2002
I Tidsskriftet nr. 21/2002 redegjør Lars Thomassen og medarbeidere for resultater av trombolytisk behandling ved akutt hjerneinfarkt hos pasienter innlagt ved Haukeland Sykehus (1). De fleste...
Rolf Salvesen
20.02.2001
I Parma i Italia ble 0,82 ‰ av befolkningen henvist til et hodepinesenter for clusterhodepine (1). Blant 18 år gamle mannlige rekrutter i Sverige ble prevalensen anslått til 0,9 promille (2). Disse...
Rolf Salvesen
30.11.2001
Hver sjette til åttende nordmann i yrkesaktiv alder plages av migrene. Denne sykdommen påfører pasientene betydelig lidelse og redusert livskvalitet og samfunnet et stort arbeidsfravær. Effektiv...
Espen Benjaminsen, Gunnar Waage Skjeflo, Knut Dybwik, Rolf Salvesen
16.10.2012
An elderly man with known myasthenia gravis was admitted as an emergency case after a few days of generally reduced condition, gurgling respirations and shortness of breath. This was the onset of a...
Morten Andreas Horn*, Kjell Arne Hugaas, Rolf Salvesen
11.09.2003
Oslers sykdom er mest kjent som årsak til residiverende blødninger, særlig fra nesen, eller i form av okkult blødning fra tarmen. Vi presenterer en pasient som har denne sykdommen, og som fikk et...
Erik Waage Nielsen, Karl Bjørnar Alstadhaug, Kjell Arne Hugaas, Rolf Salvesen
01.04.2004
En 71 år gammel mann falt om på et offentlig sted. Han var behandlet for hypertensjon de siste fem år, den senere tid med kalsiumantagonist og angiotensin II-hemmer. Anestesilege...
Rolf Salvesen
02.10.2012
This case history is an exemplary illustration of how the development of modern neuroimmunological diagnostics can enable us to understand, classify and treat conditions in the borderlands of...
Espen Benjaminsen, Gunnar Waage Skjeflo, Knut Dybwik, Rolf Salvesen
16.10.2012
An elderly man with known myasthenia gravis was admitted as an emergency case after a few days of generally reduced condition, gurgling respirations and shortness of breath. This was the onset of a...
Karl Bjørnar Alstadhaug, Francis Odeh, Farid Khan Baloch, Diana Hristova Berg, Rolf Salvesen
17.04.2012
Lumbar puncture, also known as spinal puncture, involves passing a needle through the wall of the dural sac (Fig. 1) ( 1 ) and into the subarachnoid space, which is filled with cerebrospinal fluid,...