Minneord

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  En nestor i norsk gynekologi gikk bort 10.1. 2014 etter et kort sykeleie, 99 år gammel.

  Ivar Fredrik Qvigstad vokste opp i Porsgrunn og Oslo. Han studerte medisin i Oslo og var ferdig lege i 1942. Etter sykehustjeneste i Drammen valgte han den nye spesialiteten fødselshjelp og kvinnesykdommer og ble spesialist i 1952. Han var assistent-, reserve- og overlege ved Oslo Kommunale Kvinneklinikk, Tønsberg sykehus, Aker sykehus, Radiumhospitalet, Elverum sykehus og Sentralsykehuset i Akershus til han ble 70 år. Han fortsatte en privatpraksis i Oslo til han ble 80 år.

  Han ble gift med Bitten i 1945. Det ble mange flyttelass på paret, da det var få avdelinger og sparsom bemanning. Det var døgnvakt hver eller hver annen dag, med mye ansvar og tidlig selvstendighet.

  Pionerene som formet faget, ble gode eksempler for oss som kom etter. Ivar Fredrik Qvigstad var sentral i miljøet – solid og dyktig, en god læremester, særlig på operasjonsstuen, med en kreativ tilnærming. Han var kollegial og hyggelig og hadde ofte en tørrvittig replikk. Han hadde takknemlige pasienter og et godt forhold til kollegene og var en god rollemodell for kommende spesialister.

  Han hadde også overskudd til å være leder i Hedmark legeforening i 1964 – 65 og i Norsk Gynekologisk Forening i årene 1966 – 67.

  Ivar Fredrik og Bitten Qvigstad fikk to barn, og slik som sykehustilværelsen var i denne perioden, var det Bitten som styrte hjem og familie slik at det skulle gå rundt. De fikk være sammen i mer enn 50 år. Etter at han ble alene, fulgte han sine barn, barnebarn og oldebarn tett. Han hadde god helse og bodde hjemme helt til det siste, med noe støtte til husarbeidet. Lårhalsbruddet i desember førte til avslutningen av et aktivt liv.

  Vi minnes med takk denne nestoren. Våre tanker går til barna Ellen-Karine og Erik og familien, som har mistet sin kjære.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media