Rolf Gunnar Jørstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Rolf Gunnar Jørstad

Rolf Gunnar Jørstad
12.12.2017
Dag Bratlid has made a number of allegations that we in the Norwegian System of Patient Injury Compensation believe are incorrect, and we wish to comment on them. First and foremost, we would like to...
Rolf Gunnar Jørstad
12.12.2017
Dag Bratlid kommer med en rekke påstander vi i Norsk pasientskadeerstatning mener er feil og som vi ønsker å kommentere. Innledningsvis vil vi bemerke at vi her ikke kan diskutere enkeltsaker, slik...
Rolf Gunnar Jørstad
06.09.2007
I mitt arbeidsliv har jeg gjennom de siste 18 årene beskjeftiget meg med saker der noe har gått galt i møtet med helsevesenet. Selv sett fra «sidelinjen» er det ingen tvil om at helsevesenet har...
Rolf Gunnar Jørstad, Mette Willumstad Thomsen, Thor Foyn, Bjørn Hagen, Pål Øian, Runar Eraker
15.03.2007
Det er et stort potensial for læring i de rundt 25 000 ferdigbehandlede sakene i Norsk Pasientskadeerstatning. Det er et tankekors at helsevesenet, både på makro- og mikroplan, så langt har vist...
Rolf Gunnar Jørstad, Mads Morten Nøjd
25.06.2009
Elling Ulvestads kronikk i Tidsskriftet nr. 7/2009 ( 1 ) gjør det nødvendig å komme med noen kommentarer. Ekspertgruppen som Norsk pasientskadeerstatning konsulterte, uttrykte at symptomer på...
Rolf Gunnar Jørstad
20.10.2001
Legers ansvar i erstatningsrettslig sammenheng har de siste 14 årene indirekte vært regulert av regler for midlertidig ordning med pasientskadeerstatning. Ordningen trådte i kraft 1.1. 1988 (...
Rolf Gunnar Jørstad, Mads Morten Nøjd
16.10.2012
I Tidsskriftets gjesteskribentspalte hadde advokat Steinar Winther Christensen i nr. 14/2012 et interessant innlegg om pasientskadeerstatning ( 1 ). Han har flere gode poenger, men vi mener likevel...
Rolf Gunnar Jørstad
03.11.2015
I et «Brev til redaktøren» i Tidsskriftet, har Espen Øwre en kommentar knyttet til Norsk pasientskadeerstatnings bruk av sakkyndige ved vurderingen av selvmordsaker i psykisk helsevern ( 1 ). Øwre og...
Rolf Gunnar Jørstad, Ida Rashida Khan Bukholm
22.09.2015
I artikkelen «Alle selvmord skyldes ikke behandlingssvikt» i Tidsskriftet ( 1 ), trekker artikkelforfatterne generaliserende konklusjoner om hva Norsk pasientskadeerstatning (NPE) mener om selvmord,...