Roar Stenseth

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Roar Stenseth

Tone B. Enger, Hilde Pleym, Roar Stenseth, Guri Greiff, Alexander Wahba, Vibeke Videm
02.02.2017
Åpen hjertekirurgi omfatter ulike prosedyrer som gjennomføres ved hjelp av hjerte-lunge-maskin. Teknologiske og medisinske fremskritt har bidratt til å øke sikkerheten og dermed redusere...
Olav F. Münter Sellevold, Sigurd Fasting, Roar Stenseth, Sven Erik Gisvold
31.05.2007
Feil forekommer innen all virksomhet, men innen medisinen kan konsekvensene være alvorlige. Rapportering av feil kan bevirke utbedring av systemsvikt og bidra til individuell læring. Anonym...
Hans Olav Myhre, Asbjørn Ødegård, Anders Winnerkvist, Roar Stenseth
22.10.2009
Et torakoabdominalt aortaaneurisme affiserer aorta descendens og ulike deler av abdominalaorta inklusive viscerale avgangskar. Det er mange utfordringer knyttet til behandlingen av denne...
Olav F. Münter Sellevold, Roar Stenseth
25.03.2010
Pasienter med hjertesykdom er mer utsatt enn andre for perioperative kardiovaskulære problemer ved ikke-kardial kirurgi ( 1  –  3 ). Stress ved kirurgi øker den nevroendokrine aktiviteten og endrer...